Ürünlerimiz

  • ÖZEL TABAN GÜBRELERİ

  • ORGONAMİNERAL GÜBRELER

  • ORGANİK KANATLI KLASİK GÜBRE

  • ORGANİK BÜYÜKBAŞ KLASİK GÜBRE

  • JİPS KÜKÜRT

  • LEONARDİT

  • VİNAS EKSTRESİ

  • FOSFAT KAYASI

  • SIVI GÜBRE ÇEŞİTLERİ

  • TOPRAĞA ÖZEL MİX GÜBRE