Biolife Organix Niçin Toprak Dostudur?

 

Toprakların su tutma kapasitelerini ve havalanma özelliklerini artırarak bitki gelişimine yardımcı olur.

Toprakları daha kolay işlenir hale getirir ve bitki köklerinin topraktaki gelişimini ve yaygınlaşmasını kolaylaştırır.

Toprak tanelerinin kümelenmesine yani agregat yapısının düzenlenmesine yardımcı olur ve erozyon tehlikesini azaltır.

Toprak yüzeyinde kaymak tabakasının oluşumunu önleyerek, toprağın yumuşamasını sağlar, drenajı artırarak yüzey akışını ve erozyon tehlikesini de azaltır.

Düşük hacim ağırlığı ile toprakta sıkışma oluşumunu engeller, toprağın yumuşamasını ve toprağın işlenmesini kolaylaştırır.

Tarım ilaçları, ağır metaller ve birçok kirleticinin olumsuz çevresel etkilerini toprakta tutucu özelliği ile azaltır. Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Kükürt (S)gibi makro elementlerin yanında mikro elementlerden Demir(Fe), Mangan(Mn), Çinko(Zn),Bakır(Cu), Bor(B), Molibden(Mo),  Klor(Cl) ve Sodyum(Na) gibi birçok besin maddesini bünyesinde bulundurur. Toprakların mikroorganizma miktarlarını artırarak toprak organik maddesinin zamanla ayrışmasını sağlar ve toprağın besin maddelerince daha da zenginleşmesini sağlayarak bitkilerin ve toprak canlılarının gelişmesini hızlandırır.

Yüksek katyon değişim kapasitesi özelliği ile bitki besin maddelerinin toprakta tutulmasına ve bu işlevi ile de bitkilerin daha iyi beslenmesine yardımcı olur.

İçerdiği fulvik ve humik asit sayesinde toprakta aktivitesi, yarayışlılığı kısıtlanan pek çok bitki besin maddesinin yarayışlılığını artırır ve bitkiler tarafından kolay alınmasını sağlar.

Bitkiler ve toprak mikroorganizmaları için vitamin, hormon ve antibiyotik kaynağı olarak hizmet eder.

Toprak mikroorganizmalarına karbon ve enerji kaynağı

olarak hizmet eder.

Toprakta mikrobiyolojik faaliyetlerin artmasıyla, bağlı bulunan bitkiye yarayışsız olan besin maddelerinin bitkiye yarayışlı hale gelmesini sağlar.

İçinde bulunan organik maddelerin ayrışması esnasında açığa çıkan besin maddeleriyle toprağın daha verimli olmasını sağlar ve bitkilerin daha sağlıklı beslenmesini, ürünün miktar ve kalitesinin artmasına neden olur.

Bitkilerin hastalık direncini artırır, böylece ürünün miktar ve kalitesinin de artmasına katkı sağlar.

Toprağın organik madde ve bitki besin maddelerince zenginleşmesini sağlayarak toprak verimliliğini, ürün miktarını ve kalitesini artırır.

http://www.dailymotion.com/video/x6arwhj